Poradnia ortopedyczna dla dzieci

PORADNIA ORTOPEDYCZNA DLA DZIECI

.... również w ramach NFZ!

Choroby wrodzone i  zniekształcenia nabyte narządu ruchu wieku rozwojowego u dzieci i młodzieży są częstym problemem. Rozwijają się często bezobjawowo oraz bezbólowo. Bez wczesnej diagnozy i leczenia pogłębiają się wraz ze wzrostem i doprowadzają do wczesnego wystąpienia zmian zwyrodnieniowych, a w końcu do trwałego kalectwa. Najlepsze wyniki w zwalczaniu wad postawy uzyskujemy poprzez działania zapobiegawcze. Podstawą działań zapobiegawczych w zwalczaniu chorób narządu ruchu i wad postawy u dzieci są przesiewowe badania lekarskie, które powinny być podstawą profilaktyki, wczesnego rozpoznania, ustalenia rokowania i natychmiastowego leczenia. W Centrum Medycznym Bimed zajmuje się również urazową ortopedią dziecięcą. 


dr n. med. Grzegorz Golański

piątki 13:00-18:00 konsultacja 200zł 


dr n. med. Mikołaj Wypych

poniedziałki 8:00-13:00 przyjęcia w ramach NFZ

poniedziałki 13:00-14:00 konsultacja 180zł/ konsultacja+ USG 260zł


lek. Jacek Beczkowski

wtorki 15:30-19:00 przyjęcia w ramach NFZ


lek. Szymon Mroczkowski

środy 16:00-19:00 przyjęcia w ramach NFZ


lek. Wojciech Stryjecki

środy 16:00-19:00 przyjęcia w ramach NFZ 


lek. Patrycja Szkutnik

czwartki 8:00-9:00 przyjęcia w ramach NFZ