Centrum Medyczne Bimed

Jesteśmy wielospecjalistyczną placówką medyczną udzielającą Państwu świadczenia zdrowotne. Jesteśmy wieloprofilowym Centrum Medycznym gwarantującym Państwu szybką diagnozę i skuteczne leczenie. W naszej placówce znajdą Państwo liczne poradnie specjalistyczne, pełny zakres diagnostyki obrazowej, rehabilitację oraz sklep medyczny. 

Misją Centrum Medycznego Bimed jest świadczenie usług medycznych dla pacjentów indywidualnych oraz firm współpracujących na najwyższym poziomie, w sposób przyjazny i rzetelny, a także w poszanowaniu praw pacjenta. Naszą misję realizujemy poprzez ciągły rozwój kompetencji. Nieustannie dążymy do poszerzania wiedzy i doświadczenia naszego personelu tak, aby proces leczenia przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami światowymi. Centrum Medyczne Bimed, w skład którego wchodzi blisko 20 poradni specjalistycznych z różnych dziedzin medycyny, stale poszerza zakres świadczonych usług. Konsultacji udzielają lekarze specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym i naukowym. Naszym nadrzędnym celem jest właściwe rozpoznanie Państwa potrzeb zdrowotnych, jak najszybsza pomoc w pokonaniu problemów oraz przywrócenie Państwu pełnego zdrowia, sprawności i aktywności zawodowej, społecznej i sportowej.