• Zapytanie ofertowe numer 2/2023 z dnia 28.02.2023

    Zapytanie ofertowe numer 2/2023 z dnia 28.02.2023

    Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dietetyka, który będzie świadczył na podstawie umowy cywilno prawnej usługi do Projektu pt.: „ Program rehabilitacji leczniczej szansą na utrzymanie aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
    Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 2020
    Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations