• RODO

  Szanowni Państwo informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

  Obowiązek informacyjny w stosunku do Pacjenta realizowany jest przez Przychodnię poprzez:

  • Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego; adres: bimed-lodz.pl
  • Umieszczenie wymaganych informacji na tablicy informacyjnej w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie przychodni przy ul. Zachodniej 12 A w Łodzi
  • Swobodny dostęp do wymaganych informacji w Rejestracji Przychodni; Bimed, ul. Zachodnia 12 A, Łódź

  Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Bimed Komuńska Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Zachodnia 12 A; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000374326, NIP 7262635677, REGON 101021610, (dalej jako „ADO”).

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: osobiście w przychodni przy ul. Zachodnia 12 A, 91-058 Łódź, mailowo:  rejestracja@bimed-lodz.pl oraz telefonicznie  42 236 17 07

   

  Leave a reply →
 • Posted by Test on 1 lutego 2021, 19:58

  Test

  Reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations