Program rehabilitacji zalecany po podaniu koncentratu bogatoplytkowego