• OGŁOSZENIE: Świadczenie usług dietetyka do Projektu: „Kompleksowa rehabilitacja gwarantem szybkiego powrotu do pracy”.

    OGŁOSZENIE: Świadczenie usług dietetyka do Projektu: „Kompleksowa rehabilitacja gwarantem szybkiego powrotu do pracy”.


    Termin składania ofert do dnia: 2018-11-30 do godziny 15:00

     

    Miejsce i sposób składania ofert:

     

    Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego BIMED KOMUŃSKA SPÓŁKA JAWNA, 91-058 Łódź, ul. Zachodnia 12 A , do Rejestracji, parter osobiście/listem poleconym/kurierem do dnia 2018-11-30 do godziny 15:00

     

    Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

     

        Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dietetyka, który będzie świadczył na podstawie umowy cywilno-prawnej usługi do Projektu pt.: „Kompleksowa rehabilitacja gwarantem szybkiego powrotu do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

    Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

    Kategoria ogłoszenia

    Usługi

    Podkategoria ogłoszenia

    Usługi inne

    Miejsce realizacji zamówienia

     

    Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

    Załączniki:

    http://bimed-lodz.pl/wp-content/uploads/2018/11/Zapytanie-ofertowe-nr-3.2018-z-załącznikami-dietetyk.pdf

    Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations