Komórki macierzyste

(terapia komórkami macierzystymi)

Celem medycyny regeneracyjnej jest dostarczanie elementów koniecznych do naprawy organizmu, które mogą stymulować i wspierać wewnętrzną zdolność naszego ciała do samodzielnej regeneracji i gojenia.
Medycyna regeneracyjna jest dziedziną interdyscyplinarną stwarzającą możliwości naprawy i regeneracji komórek, tkanek i narządów. Celem tego działania jest przywrócenie funkcji anatomicznych i fizjologicznych tkanek ulegających degeneracji w wyniku postępującego procesu starzenia się lub urazu.
Głównym narzędziem medycyny regeneracyjnej są mezenchymalne komórki macierzyste ( ang. mesenchymal stem cells ) wykorzystywane w wielu aspektach medycyny, m.in. w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, do rekonstrukcji tkanek kostnych i chrzęstnych, chirurgii plastycznej i dermatologii estetycznej.
Źródłem komórek macierzystych może być miedzy innymi szpik kostny i tkanka tłuszczowa

Kryteria, które powinny spełniać komórki macierzyste wykorzystywane do celów klinicznych:

 1. dużą dostępność,
 2. małoinwazyjny proces pobierania,
 3. żywotność i możliwość różnicowania się w wyspecjalizowane typy komórek potomnych niezależnie od wieku dawcy,
 4. możliwość skutecznych i bezpiecznych przeszczepów autogennych

tkanka tłuszczowa stanowi ich idealne źródło.

Centrum Medyczne Bimed w Łodzi przy ulicy Zachodniej 12A jako jedna z pierwszych placówek w regionie łódzkim zaczęła wykorzystywać komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej do leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów oraz chorób mięśni i ścięgien.

Nowa metoda pozyskiwania komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej polega na pobraniu tkanki tłuszczowej w wyniku liposukcji. Pobrana tkanka tłuszczowa poddana jest minimalnej ingerencji bez użycia enzymów i innych dodatków.
Ta metoda w odróżnieniu od innych metod pozyskiwania komórek macierzystych wykorzystujących odwirowanie umożliwia zachowanie podścieliska naczyniowego z komórkami macierzystymi i perycytami umożliwiającymi odbudowę naczyń. Struktura podścieliska sprzyja naturalnym procesom regeneracji tkanki stanowiąc rusztowanie otoczone siecią naczyń, w których żyją komórki sprzyjające regeneracji tkanek chorego.

Obecnie do leczenia wyżej wymienioną metodą kwalifikujemy pacjentów z miernie zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawów, lub chorych  z zaawansowanym procesem chorobowym, u których istnieją przeciwwskazania do radykalnego leczenia operacyjnego (endoprotezoplastyki stawów).

W opisanej technice cała procedura wykonywana jest w ciągu jednej wizyty w warunkach  gabinetu zabiegowego lub sali operacyjnej.

W opisanej technice cała procedura wykonywana jest w ciągu jednej wizyty w gabinecie zabiegowym, a w tkance tłuszczowej jest 500 razy więcej komórek macierzystych, co w takiej samej ilości szpiku kostnego. Komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej mogą różnicować się w komórki śródbłonka, mięśni, chrząstki, wątroby, trzustki, komórki kościotwórcze, krwiotwórcze i naczyniowe.

Z tego powodu zastosowanie komórek macierzystych znajduje zastosowanie w leczeniu:

 • długo gojących się ran,
 • choroby zwyrodnieniowej stawów,
 • entezopatiach i przewlekłych stanach zapalnych,
 • ubytkach chrząstki stawowej

oraz innych dziedzinach medycyny:

 • dermatologii,
 • chirurgii,
 • medycynie estetycznej,
 • ginekologii i urologii.

 

Czy warto?

Leczeniu stawu biodrowego poddałam się ponad 4 miesiące temu. Ból szybko się zmniejszył, aż w końcu ustał całkowicie. Pomocna okazała się również dobrze zaplanowana rehabilitacja” – mówi pacjentka dr Waszczykowskiego i dr Łaganowskiego.

Głównymi korzyściami płynącymi z poddania się szybkie i istotne zmniejszenie lub wyeliminowanie dolegliwości bólowych zajętego stawu, zwiększenie ruchomości stawu i funkcji kończyny oraz w konsekwencji poprawa jakości życia.

Metoda ta jest mało inwazyjna, bezpieczna, pozwala na szybki powrót do aktywności, a także jest możliwa do zastosowania u pacjentów obciążonych innymi chorobami (serca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, etc.).

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Medycznego Bimed
na wizytę konsultacyjną.

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations