KOALICJA STĘPU

Zrost w obrębie kości stępu

Występuje u ok1% populacji ale w wielu przypadkach występuje bezobjawowo.

Zrost występuje najczęściej między kością piętową i łódkowatą lub piętową i skokową. Może występować obustronnie.

OBJAWY

Objawy zazwyczaj pojawiają się we wczesnym okresie młodzieńczym ale mogą ujawnić się w wieku dorosłym.

Bóle pojawiają się w okolicy bocznej stopy i wzmaga się w czasie wzmożonej aktywności fizycznej.

DAGNOSTYKA

Badanie radiologiczne stopy należ wykonać w projekcji przednio tylnej skośnej bocznej oraz osiowej piety (projekcja Harrisa)


Charakterystycznym objawem radiologicznym jest obecność „dzioba” kości skokowej

Złotym standardem w diagnostyce koalicji stępu jest badanie tomografii komputerowej

Koalicja skokowo-piętowa

LECZENIE

Zachowawcze:

Modyfikacja trybu życia

Leczenie przeciwzapalne

Wkładki podpierające łuk podeszwy i zmniejszające ruchomość tyłostopia.

 

Operacyjne:

 

Resekcja zrostu

Usztywnienie stawu skokowo-piętowego

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations