• Informacja o wpływie prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

  BIMED KOMUŃSKA S.J.

  91-058 Łódź, ul. Zachodnia 12A

   Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną

  na zdrowie ludzi i na środowisko

  Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173) art. 32c pkt.2

  • Jednostka organizacyjna wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w zakresie rentgenodiagnostyki: radiologia ogólna, densytometria.
  • Jednostka organizacyjna uzyskała decyzje zezwalające na uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
  • Jednostka organizacyjna prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy od 01.07.2022 r. do 01.07.2023 r. zmierzona dawka dla personelu wyniosła 0 mSv.
  • Redukowanie narażenia na promieniowanie jonizujące u osób poddawanych badaniom diagnostycznym z użyciem promieniowania rentgenowskiego jak i u osób z ogółu ludności osiągane jest poprzez:
  • Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej z materiałów o odpowiednim równoważniku ołowiu;
  • Kontrolę jakości aparatów rentgenowskich oraz urządzeń pomocniczych;
  • Bezpieczeństwo osób z ogółu ludności zapewnia się również poprzez dobór osłon stałych właściwie dobranych do prowadzonej działalności.
  • Wszystkie pracownie rentgenowskie zostały wykonane zgodnie z projektem osłon stałych zatwierdzonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

  UWAGA

  1. Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska.
  2. Jednostka nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych co wynika z pomiarów dozymetrycznych.
  3. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych sytuacji awaryjnych związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego

   

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations