Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) jest zabiegiem polegającym na odtworzeniu stabilności stawu kolanowego poprzez odtworzenie uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego. Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest obecnie standardem w operacyjnym przywracaniu stabilności kolana po zerwaniu więzadła. Najczęściej do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wykorzystuje się ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego (tzw. zginacze – STG), lub więzadło rzepki z bloczkami kostnymi z rzepki I guzowatości kości piszczelowej (BTB). Obecnie także, coraz częściej wykorzystywane są materiały sztuczne, które w połączeniu z własnymi tkankami pozwalają na szybszy powrót do aktywności i sprawności. Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego pozwala na szybkie rozpoczęcie rehabilitacji, brak konieczności unieruchomienia
w opatrunku gipsowym, szybkie opuszczenie oddziału szpitalnego oraz wczesne, stopniowe obciążanie operowanej kończyny.

Przygotowanie do operacji artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL):

Zaleca się przygotowanie rehabilitacyjne przed przeprowadzeniem artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Ma ono na celu poprawę siły i masy gorsetu mięśniowego, poprawę zakresu ruchu stawu kolanowego oraz ogólne przygotowanie pacjenta do zwiększonego wysiłku i nowych warunków tuż po operacji.

Rodzaj znieczulenia:

Zabieg artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) kolana przeprowadzany jest w znieczuleniu (przewodowym), w warunkach sali operacyjnej.

Wskazania do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL):

Głównym wskazaniem do operacji jest objawowa niestabilność stawu kolanowego spowodowana uszkodzniem więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Nieleczona niestabilność stawu kolanowego może skutkować w przyszłości poważnymi następstwami i zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

 

Stosowane leki po artroskopii stawu kolanowego:

Najczęściej w pierwszych dobach po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego konieczne jest stosowanie leków przeciwbólowych (np. Ketoprofen, Tramadol, Pyralgina).
W przeważającej większości przypadków, po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana, zalecana jest profilaktyka przeciwzakrzepowa (heparyny drobnocząsteczkowe).
Stosowanie antybiotyków po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego nie jest wymagane.

 

Technika przeprowadzenia artroskopowej rekonstrukcji ACL:

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) jest zabiegiem polegającym na odtworzeniu stabilności stawu kolanowego poprzez odtworzenie uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego. Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest obecnie standardem w operacyjnym przywracaniu stabilności kolana po zerwaniu więzadła. Najczęściej do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wykorzystuje się ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego (tzw. zginacze – STG), lub więzadło rzepki z bloczkami kostnymi z rzepki I guzowatości kości piszczelowej (BTB).
Obecnie także, coraz częściej wykorzystywane są materiały sztuczne, które w połączeniu z własnymi tkankami pozwalają na szybszy powrót do aktywności i sprawności.
Operacja polega na wywierceniu dwóch kanałów w kości piszczelowej i udowej i ustabilizowaniu w nich materiału służącego do odtworzenia ciągłości więzadła krzyżowego przedniego (ścięgna zginaczy, więzadła rzepki, materiału sztucznego) przy pomocy implantów, skobli lub śrub. Wykorzystuje się do tego materiały biowchłanialne, lub tytanowe.

 

Okres pobytu w szpitalu po artroskopowej rekonstrukcji ACL:

Pacjent po operacji pozostaje w szpitalu około 2-3 dni.

Unieruchomienie po artroskopowej rekonstrukcji ACL:

Po zabiegu nie stosuje się unieruchomienia gipsowego, kolano zabezpiecza się odpowiednim stabilizatorem (ortezą). Czas takiego unieruchomienia zależy od rodzaju wykonanej dodatkowo procedury w trakcie artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ( np. szycie łąkotki, mikrozłamania warstwy podchrzęstnej kości, plastyka ubytku chrząstki, itp.). Najczęściej jest to okres 10-14 tygodni.

Postępowanie po artroskopii stawu kolanowego:

Oprócz unieruchomienia w ortezie nieodłącznym i koniecznym elementem leczenia pooperacyjnego jest rehabilitacja, która trwa 12-20 tygodni. Opatrunki na ranach zmieniane są co 2 dni w warunkach gabinetu zabiegowego, po około 10 dniach usuwa się szwy skórne. Do tego czasu nie zaleca się intensywnego mycia okolicy operowanej (stawu kolanowego) do czasu zagojenia się ran.

Obciążanie operowanej kończyny:

Uzależnione jest od rodzaju i charakteru dodatkowo przeprowadzonej procedury w trakcie artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ( np. szycie łąkotki, mikrozłamania warstwy podchrzęstnej kości, plastyka ubytku chrząstki, itp.). Najczęściej jest to okres 4-6 tygodni, ze stopniowym jej obciążaniem po upływie tego czasu.

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations