• Zapytanie ofertowe numer 1 /2020 z Dnia 8.07.2020r

  Zapytanie ofertowe numer 1 /2020 z Dnia 8.07.2020r

  Zapytanie ofertowe numer 1 /2020 z Dnia 8.07.2020r
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie psychologa, który będzie świadczył na podstawie umowy cywilno prawnej usługi do Projektu pt.: „Kompleksowa rehabilitacja gwarantem szybkiego powrotu do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020.

  Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 2020”

  ….

  wyświetl / pobierz cały dokument

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations