• OGŁOSZENIE: Świadczenie usług psychologa do Projektu: „Kompleksowa rehabilitacja gwarantem szybkiego powrotu do pracy”.

  OGŁOSZENIE: Świadczenie usług psychologa do Projektu: „Kompleksowa rehabilitacja gwarantem szybkiego powrotu do pracy”.


  Termin składania ofert do dnia: 2018-11-26 do godziny 15:00

   

   

   

  Miejsce i sposób składania ofert:

   

   

   

  Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego BIMED KOMUŃSKA SPÓŁKA JAWNA, 91-058 Łódź, ul. Zachodnia 12 A , do Rejestracji, parter osobiście/listem poleconym/kurierem do dnia 2018-11-26 do godziny 15:00

   

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

   

   

      Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie psychologa, który będzie świadczył na podstawie umowy cywilno-prawnej usługi do Projektu pt.: „Kompleksowa rehabilitacja gwarantem szybkiego powrotu do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

  Kategoria ogłoszenia

   

   

  Usługi

  Podkategoria ogłoszenia

   

   

   

  Usługi inne

  Miejsce realizacji zamówienia

   

  Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

  Załączniki:

  Zapytanie ofertowe nr 2.2018 z załącznikami – psycholog.16.11

   

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations